Privacyverklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Dit is de Privacyverklaring van iRisk IT B.V., gevestigd aan de Pettemerstraat 7, 1823 CW te Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51688581

Beveiliging van persoonsgegevens

iRisk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens conform de AVG te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen vragen wij ook van derde partijen die in opdracht van iRisk persoonsgegevens verwerken.

Verwerking van persoonsgegevens

Voor welke doelen iRisk jouw persoonsgegevens verwerkt en hoe lang wij deze gegevens bewaren kan je nalezen in de volgende paragrafen:

 • Sollicitaties

  Als je bij iRisk solliciteert dan registeren wij in ieder geval je naam, e-mailadres en/of  telefoonnummer zodat wij contact met je op kunnen nemen over de sollicitatieprocedure. Daarnaast bewaren wij de persoonsgegevens die jij zelf aan ons hebt gegeven, zoals bijvoorbeeld de gegevens die op jouw CV staan. Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot uiterlijk 4 weken na de sollicitatieprocedure voor als je nog vragen hebt over de sollicitatieprocedure. Mocht je hiervoor toestemming geeft dan bewaren wij jouw gegevens tot één jaar na einde van de sollicitatieprocedure, zodat wij je kunnen benaderen voor een passende functie in de toekomst.

 • Contactverzoek bezoekers iRisk website

  Mogelijk dat je na een bezoek aan onze website besluit contact met ons op te nemen per telefoon of per e-mail. In dit geval registreren wij je e-mailadres of telefoonnummer om je te kunnen bereiken en je verzoek af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens bewaren we totdat je contactverzoek is afgehandeld.

 • Facturatie

  Om de dienstverlening van iRisk te kunnen factureren gebruiken wij een aantal persoonsgegevens zoals bedrijfsnaam, adres, naam contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres. Ook slaan we je geslacht op zodat we je aan kunnen spreken met mevrouw of meneer. In het kader van de belastingwet zijn wij verplicht om de facturen (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar te bewaren.

 • Offerteaanvraag

  Als je een offerte aanvraagt bij iRisk dan hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig om deze offerte op te kunnen maken en te versturen, zoals e-mailadres, bedrijfsnaam, adresgegevens, geslacht en naam en telefoonnummer van de contactpersoon voor de offerte. Deze persoonsgegevens bewaren wij tot één jaar na verloop van de offertedatum voor als je nog terug wilt komen op een eerder verstuurde offerte.

 • Deelname training

  iRisk verzorgt regelmatig trainingen waarbij het noodzakelijk is om een aantal persoonsgegevens te registreren van de deelnemers. Voor de organisatie van de training en om eventueel een certificaat uit te kunnen reiken registreren wij de bedrijfsnaam en je naam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens. Je gegevens bewaren wij tot één jaar na de trainingsdatum voor het geval dat jij jouw certificaat opnieuw wilt aanvragen.

 • Nieuwsbrief

  Als je op de hoogte wilt blijven van interessante nieuwtjes op het gebied van Privacy, Security en IT Risk dan is het mogelijk om je via de website van iRisk aan te melden voor de nieuwsbrief. Om de nieuwsbrief te kunnen versturen vragen wij om je naam en e-mailadres of telefoonnummer. Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je aangeeft dat je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

 • Analyse website bezoek

  Als je onze website bezoekt dan streven wij ernaar om zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen. Wel meten wij het aantal websitebezoekers van onze website op basis van het Google Analytics cookie. iRisk heeft Google analytics privacy vriendelijk ingericht waardoor het laatste octet van je IP adres is afgehaald. Om de gegevens goed te kunnen analyseren bewaren wij dit geanonimiseerde IP adres vijf jaar.

 • Analyse LinkedIn bedrijfspagina bezoek

  Als je onze LinkedIn bedrijfspagina bezoekt dan worden er een aantal algemene (anonieme) gegevens opgeslagen, zoals de regio waar je woont en de branche waarin je werkzaam bent. Als je ervoor kiest om de bedrijfspagina te volgen dan zien wij afhankelijk van je LinkedIn instellingen een aantal gegevens vanuit je LinkedIn profiel. Deze gegevens blijven opgeslagen totdat je ervoor kiest om onze LinkedIn bedrijfspagina niet langer meer te volgen.

 • SiS login

  Heb je ervoor gekozen om onze SiS-tool te gebruiken dan slaat de tool ook een aantal gegevens op. De persoonsgegevens die iRisk opslaat zijn in dit geval het useraccount en wachtwoord, jouw naam en e-mailadres. Ook kun je ervoor kiezen om multifactor aan te zetten.

Privacy rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens iRisk van jou verwerkt dan kun je deze gegevens opvragen. Sommige persoonsgegevens kun je, indien jij dat wenst, in een gebruikelijk format van ons ontvangen. Dit geldt voor persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt doorgegeven en persoonsgegevens die we gebruikt hebben voor een overeenkomst die we met je zijn aangegaan of persoonsgegevens die wij op basis van jouw toestemming hebben opgeslagen.

Mocht blijken dat wij onjuiste persoonsgegevens van jou in ons bestand hebben staan dan kunnen wij op jouw verzoek deze persoonsgegevens wijzigen. Ook kan je eerder gegeven toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken of vragen om een (gedeelte van) een verwerking te beperken, waarna wij deze gegevens niet langer meer verwerken. Als je alle persoonsgegevens die wij van jou verwerken wilt verwijderen dan kun je hier een verzoek voor indienen. In sommige gevallen kunnen wij dit verzoek weigeren om bijvoorbeeld belastingtechnische redenen. Als dit het geval is dan laten wij je dit zo snel mogelijk weten.

Gegevens delen

In sommige gevallen delen wij jouw persoonsgegevens met derde partijen. Dit doen wij alleen als wij voor onze dienstverlening samen werken met andere partijen en nooit met het doel je persoonsgegevens te verkopen. Deze derde partijen mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor het uitvoeren van de betreffende activiteiten waarvoor wij hen hebben gevraagd en nooit voor zelfstandig gebruik.

Opslag persoonsgegevens

Voor het verkrijgen en bewaren van persoonsgegevens werken wij met verschillende applicaties. De meeste persoonsgegevens slaan wij op binnen de EER. Wij slaan alleen persoonsgegevens op buiten de EER als het betreffende land passende beschermingsmaatregelen conform AVG heeft getroffen of als wij passende beschermingsmaatregelen hebben afgesproken met de betreffende partij.

Vragen of klachten

Heb je vragen of klachten of wil je een beroep doen op één van de privacy rechten, dan kun je contact opnemen met ons door een e-mail te versturen aan privacy@iriskit.nl

Voor klachten over hoe wij omgaan met jouw privacy kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen Privacy verklaring

Deze privacy verklaring kan worden aangepast. Wij raden aan om regelmatig de privacy verklaring te raadplegen.

Deze privacy verklaring is voor het laatst geüpdatet in oktober 2020