Governance by Design

Governance by design

Organisaties  staan steeds vaker voor de uitdaging  om hun Informatie Technologie (IT) te beheersen en te zorgen voor constante waarde creatie en het realiseren van (schaal)voordelen. Traditioneel hiërarchische organisaties hebben te maken met meerdere niveaus van business governance en dit maakt verantwoordelijkheden voor IT-besluitvorming complexer. Uit onderzoek van Gartner blijkt dat bedrijven die actief hun IT-governance ontwerpen, betere IT-gerelateerde beslissingen nemen en implementeren. Maar zowel business als IT governance wordt vaak als zeer complex ervaren. IT-governance gebeurt gewoon in de meeste bedrijven zonder dat we ons er heel bewust van zijn. IT-governance gaat over de beslissingsbevoegdheid en de kaders rondom verantwoordelijkheid om gewenst gedrag bij het gebruik van IT aan te moedigen. Het gaat niet om de manier waarop IT wordt beheerd, maar om de afspraken over wie kritische beslissingen neemt en wie daarvoor verantwoordelijk is. Daarvoor moet je wel weten welke activiteiten er nu echt toe doen binnen jouw organisatie, gebaseerd op de strategie, de te bereiken doelstellingen, het ingeschatte risicoprofiel en de huidige uitdagingen.

Voor dit alles hebben wij het internationale algoritme van COBIT toegankelijk gemaakt doormiddel van onze iRISK tooling. Met behulp van deze iRISK tooling creëren we jouw blauwdruk voor de gewenste volwassenheid van zowel de IT processen als de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden. Verandert er één element van het design, dan is het aanpassen kinderspel geworden, zowel voor de gehele organisatie, een programma, een project of zelfs een sprint.

Voor dit alles hebben wij een internationaal algoritme toegankelijk gemaakt waarmee we, met behulp van de iRISK tooling, jouw blauwdruk voor zowel de IT processen als de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden eenvoudig maar eenduidig kunnen presenteren. En verandert er een element van het design, dan is het aanpassen kinderspel geworden, zowel voor de gehele organisatie, een programma, een project of zelfs een sprint.

Voor dit alles hebben wij een internationaal algoritme toegankelijk gemaakt waarmee we, met behulp van de iRISK tooling, jouw blauwdruk voor zowel de IT processen als de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden eenvoudig maar eenduidig kunnen presenteren. En verandert er een element van het design, dan is het aanpassen kinderspel geworden, zowel voor de gehele organisatie, een programma, een project of zelfs een sprint.

iRISK Cybersecurity beveiligt informatie en adviseert in eerste instantie over de COBIT 2019® proces activiteiten en taken/verantwoordelijkheden die er echt toe doen om jouw organisatie veiliger te houden. We doen dit met behulp van onze iRISK tool op een manier die we noemen SIS® (Selective Information Security).

Mocht u nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van de iRISK tooling voor jouw organisatie, of vragen hebben over onze dienstverlening dan geven wij u graag een demonstratie.

enterprise risk management risk management plan project risk management Agile risk  mitigation risk management framework ISO 27001 risk identification Scrum risk control risk register risk management proces NEN 7510 Security by design Privacy by design COSO Risk Framework IT Issues IT Governance ISAE 3402 Financieel risico Cobit 2019 Focus area
Bedrijfsdoelstelling Compliance risico management Financieel risico management Governance by design IT Risico’s Operationeel risico management Reputatie risico Strategisch risico  management Strategische doelstelling

iriskit.nl