Over ons

Over ons

iRISK helpt bedrijven met het beveiligen van informatie door zich te richten op de dingen die er echt toe doen. Dat zijn volgens ons deze drie pijlers: selectie van informatie, concrete operationele vertaling en rekening houden met mensen.

Selectie
van
informatie

Het is onmogelijk, ondoelmatig en nodeloos duur om alle informatie te beveiligen. Wij gebruiken daarom de door ons ontwikkelde en unieke tool Selective Information Security (SIS®). Deze tool kiest, uit alle mogelijke maatregelen zoals gedefinieerd door de internationale organisatie COBIT 2019, de componenten die er echt toe doen in uw geval.

Concrete
operationele
vertaling

SIS® zorgt ervoor dat onze klanten altijd aan alle eisen van governance voldoen. De tool vertaalt vervolgens iedere geselecteerde beveiligingsmaatregel naar concrete operationele acties voor iedere afdeling en de status daarvan. Hiertoe ontwikkelen wij onder andere eenvoudige dashboards en werken we met overzichtelijke actielijsten.

Rekening
houden met
mensen

Het heeft geen enkele zin om richtlijnen een organisatie in te sturen die niemand kan of wil uitvoeren. Bij de risico selectiemethode houden we daarom vanuit onze kennis en ervaring al rekening met menselijke aspecten, maken het operationaliseren zo specifiek en eenvoudig als mogelijk en besteden aandacht aan de opleiding van uw medewerkers. Op deze manier ontzorgen wij onze klanten en krijgen zij de regie in handen over de, voor hen, belangrijkste risico’s.

iriskit.nl