Over ons

Over ons

iRISK cybersecurity is een onafhankelijke Risk, Audit & Compliance consultancy firma. Door middel van onze ISACA gecertificeerde Risicobeoordelingen geven wij een advies over de gewenste volwassenheid van de IT processen binnen uw organisatie. Deze risicobeoordeling wordt volledig ondersteund met onze SiS® iRISK tooling die de uitkomsten van de beoordeling ook direct om kan zetten naar uit te voeren activiteiten binnen uw organisatie. Deze activiteiten kunnen specifiek worden gemaakt voor de aandachtsgebieden security, privacy en certificering ISO 27001.

Selectie
van
informatie

Het is onmogelijk, ondoelmatig en nodeloos duur om alle informatie maximaal te beveiligen. Wij gebruiken daarom de door ons ontwikkelde en unieke tool Selective Information Security (SIS®). Deze tool ontwerpt, uit alle mogelijke maatregelen, zoals gedefinieerd in het internationale framework COBIT 2019, de activiteiten die er echt toe doen in jullie geval.

“Secure what matters”

Concrete
operationele
vertaling

SIS® zorgt ervoor dat onze klanten altijd aan de minimale volwassenheidscriteria van hun I&T governance voldoet. De Risk tool vertaalt vervolgens iedere geselecteerde maatregel naar concrete operationele acties voor iedere afdeling (of persoon) binnen de I&T organisatie.  Voortgangsbewaking en planning van de geselecteerde maatregelen wordt bijgehouden op POWER BI dashboards en werken we met overzichtelijke activiteitenlijsten binnen (de eigen) Office365 van onze klanten.

Rekening
houden met
mensen

Het heeft geen enkele zin om maatregelen een organisatie in te sturen die niemand kan of wil uitvoeren. Bij de selectiemethode houden we daarom, vanuit onze kennis en ervaring, al rekening met menselijke aspecten. We maken het operationaliseren zo specifiek en eenvoudig als mogelijk en besteden aandacht aan de opleiding van uw medewerkers. Op deze manier ontzorgen wij jullie en krijgt een ieder de regie in handen over de, voor hen, belangrijkste maatregelen ter voorkoming van de risico’s.

iriskit.nl