Cybercrime grijpt om zich heen

Door de enorme verscheidenheid aan technologie en bijbehorende beheersprocessen mist de moderne hybride IT-organisatie overzicht en ontstaan blindspots waardoor cybercriminelen kans zien toe te slaan.